Tlumočnice Španělštiny

Chystáte se do Španělska na obchodní jednání a hledáte tlumočníka do španělštiny nebo dokonce katalánštiny? Máte podnikatelský záměr, ale první kontakt chcete navázat ještě z ČR?
Mohu Vám nabídnout velmi bohatou a rozmanitou zkušenost v tlumočnických službách a ráda se přizpůsobím Vašim potřebám. Ať půjde o doprovodné tlumočení pro jednotlivce či skupiny, konferenční kabinové tlumočení, tiskové konference, překlady technické či jiné dokumentace nebo návštěvu výroby či školení obslužného personálu, na základě předchozí terminologické přípravy se s každou novou zakázkou nadšeně ponořím do jakéhokoli oboru. Dobré kontakty s Honorárním konzulátem České republiky v Barceloně i s Hispano-českou obchodní komorou v Madridu pro Vás budou bezesporu přínosné.
Tamara Precek tlumočení ve strojírenství

Typy tlumočení

U projevu, kde velmi záleží na tom, aby posluchač skutečně pochopil vyjádřenou myšlenku (obchodní jednání, školení, instruktáž atd.), nejprve řečník pronese větu či myšlenkový celek, odmlčí se, tlumočník totéž odříká v cizím jazyce, a pak buďto pokračuje opět řečník, nebo odpoví posluchač (a tlumočník vždy posléze tlumočí druhé straně).
Tam, kde je cizojazyčných posluchačů hodně nebo naopak velmi málo v poměru k posluchačům v rodném jazyce řečníka, nebo tlumočí-li se do několika jazyků zároveň (konference, tiskovky, valné hromady, eventy naživo apod.) a hovoří převážně jeden hlavní řečník. Tlumočník z kabiny mluví zároveň s řečníkem, jen s lehkým zpožděním, hovoří do mikrofonu a posluchači jeho tlumočení sledují prostřednictvím sluchátek.
Jakoukoli online schůzku či akci lze snadno tlumočit konsekutivně i simultánně, v druhém případě je ovšem potřeba zvolit správné virtuální prostředí, které nahradí tlumočnickou kabinu. Usnadní se tím organizace jakéhokoli mezinárodního setkání a výrazně klesnou náklady s tlumočením související. Oproti tomu telefonické tlumočení (konferenční hovor nebo hovor vedený přes reproduktor s mikrofonem v místě, kde spolu obě strany jednají) umožňuje postupovat pouze konsekutivně.
Při pracovní, ale i soukromé cestě do cizího prostředí se vyplatí mít styčnou osobu, která vám bude nápomocna při zařizování vstupů do památek a při objednávání v restauraci, dokáže se domluvit se šoférem autobusu či s recepčním v hotelu a zároveň vám přetlumočí, co bude přes den třeba.

Moje praxe v číslech

100+

Spokojených klientů

20+

Let zkušeností

5

Jazyků

Zákazníci

Spolupracovala jsem již s desítkami firem
Pojďme se pobavit o vašich projektech
Přejít nahoru